Vyhľadať nehnuteľnosť

AML – Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 297/2008.

Naša realitná kancelária Pavol Holeštiak, holestiak.sk reality:

  • má vypracovaný program AML, ktorý bol schválený a je platný a účinný od 30. 04. 2021
  • uplatňuje rizikovo orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
  • uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
  • má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie a jej činnosti
  • má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
  • má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania zákona